Diesel
Układy wtryskowe
Oświetlenie
Żarówki
Akumulatory
Wycieraczki
Kosmetyki
  Chemia
Oleje
Akcesoria
Części
Diagnostyka

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Moto-Car

 

1. Udostępniamy Państwu sklep internetowy umożliwiający dokonywanie zakupów części samochodowych. Sklep jest własnością firmy Moto-Car.

2. Realizacja sprzedaży w sklepie odbywa się według poniższego regulaminu. Korzystanie z niniejszego sklepu oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Akceptacja regulaminu dotyczy zarówno dokonywania zakupów jak i pozyskiwanie informacji, przeglądanie stron.

3. Z oferty naszego sklepu może korzystać każdy, kto zgodnie z polskim prawem jest zdolny podejmować czynności cywilno – prawne. Ponadto osoba dokonująca zakupu musi być pełnoletnia. W przeciwnym wypadku sprzedający może zażądać poświadczenia przez rodziców.

4. Wszelkie informacje, materiały zamieszczone w serwisie są prawem chronione, wykorzystywanie, publikowanie oraz rozpowszechnianie bez zgody Firmy Moto-Car jest zabronione i stanowi naruszenie prawa. Wszystkie dane dotyczące produktów tzn. opisy oraz zdjęcia są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Wszystkie wymienione produkty oraz nazwy, ich opisy, specyfikacje są używane wyłącznie w celach handlowych i są zastrzeżonymi znakami towarowymi producenta. Fotografie produktów są własnością firmy Moto-car i wykorzystywanie ich w celach handlowych jest zabronione bez zgody sklepu. Klient składając zamówienie akceptuje powyższy regulamin. Firma Moto-Car zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.

5. Obszarem działania sklepu jest objęty obszar Rzeczpospolitej Polskiej i podlega on tylko i wyłącznie jej przepisom prawnym. Oznacza to, że rozstrzyganie wszelkich sporów prawnych odbywać się będzie na terenie RP, w sądzie właściwym siedzibie firmy Moto-Car.

6. W celu korzystania z niniejszego sklepu należy posiadać odpowiedni sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie. Z tytułu niewłaściwie działającego sprzętu kupującego nie ponosimy odpowiedzialności. Nie ponosimy również odpowiedzialności za szkody powstałe nie z winy firmy Moto-Car, a w szczególności za szkody i błędy wynikające z działania sieci Internet. Funkcjonowanie sklepu nie wymaga funkcjonowania dodatkowego oprogramowania. Nie prowadzimy sprzedaży przy wykorzystaniu płatności internetowych, i z tego powodu nigdy nie prosimy o podanie jakichkolwiek danych typu nr. Karty (płątniczej, kredytowej, debetowej itd.), login, hasło. Jakiekolwiek żądania tego typu, należy zgłosić organom ścigania oraz naszym pracownikom.

7. Klient w każdym momencie ma prawo i obowiązek do sprawdzenia stanu zamówienia. Sprawdzenia może dokonać telefonicznie w firmie Moto-Car.

8. Klient składając zamówienie z poniższym regulaminem wyraża zgodę na przetwarzanie przez sprzedawcę danych kupującego niezbędnych do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez sprzedawcę. Klient ma prawo wglądu do gromadzonych swoich danych. Na żądanie, dane klienta mogą być usunięte z bazy danych sklepu. Dokładamy wszelkich starań w celu zabezpieczenia zebranych danych, jednakże nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

9. Zamawiający zobowiązany jest do dołożenia szczególnej staranności przy składaniu zamówienia. Za niewłaściwie zamówione części nie ponosimy odpowiedzialności. Istnieje możliwość zwrotu niewłaściwie zamówionych części po uprzednim skontaktowaniu się z naszymi pracownikami. Zastrzegamy sobie prawo do nie przyjęcia niewłaściwie zamówionych części.


10. Termin realizacji zamówienia zwykle 
nie przekracza 3 dni roboczych (nie licząc sobót, niedziel oraz innych dni wolnych od pracy). Wyjątek stanowić mogą zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne. W tym przypadku termin realizacji może się wydłużyć (w indywidualnych przypadkach nawet do kilkudziesięciu dni), jednak wtedy Nabywca zostanie o tym bezzwłocznie poinformowany. Termin zaczyna bieg od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, oraz spełnienie warunków realizacji zamówienia ( w niektórych przypadkach dokonanie przedpłaty).

12. Firma Moto-Car ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży produktu wybranego przez Klienta nie później niż na 2 dni przed terminem realizacji zamówienia. O fakcie odstąpienia od umowy Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu lub telefonicznie przez pracowników sklepu Moto-Car.

13. Fakt złożenia zamówienia i przyjęcia go do realizacji zostanie potwierdzony przez system elektroniczny sklepu, lub w inny sposób przez pracowników firmy. W potwierdzeniu zostanie określony termin realizacji oraz całkowite koszty końcowe zamówienia. Realizacja zamówienia wymaga zatwierdzenie tych warunków przez kupującego.

13a. Pracownicy firmy, zastrzegają sobie prawo do zweryfikowania danych kupującego. W przypadku stwierdzenia, że transakcja może być niezgodna z prawem, firma Moto-Car ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia.

14. Klient ma prawo anulować zamówienie w ciągu 2h od jego złożenia lub nie odebrać zamówionego towaru ale jest 
zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów związanych z wysyłką towaru.

16. W przypadku zamówień nie zrealizowanych z winy Klienta, a w szczególności w przypadku podania błędnego adresu lub kodu pocztowego firma Moto-Car, zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta poniesionymi kosztami.

17. Ceny towarów nie uwzględniają podatku VAT. Są to ceny netto wyrażone w złotych polskich i nie uwzględniają kosztów dostawy zamówienia. Do cen zostanie doliczony podatek VAT.


18. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przy użyciu środka porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez sklep i decyduje o chwili zawarcia umowy. Od momentu zawarcia umowy informacja o jej istotnych elementach, tj. o asortymencie i cenie wiąże oferenta. Niezależnie od powyższego, w razie zmiany asortymentu lub ceny poszczególnych produktów w czasie pomiędzy złożeniem zamówienia a przyjęciem go do realizacji, Klient ma prawo zrezygnować z zakupu danego artykułu, aż do momentu realizacji zamówienia.

19. Firma Moto-Car zastrzega sobie prawo do wysłania Klientowi zamiennika zamawianego towaru o takiej samej wartość i jakość.

20. W przypadku, braku możliwości skompletowania przesyłki zgodnie ze złożonym zamówieniem z powodu braku któregoś z zamówionych produktów, Klient zostanie bezzwłocznie poinformowany drogą elektroniczną poprzez e-maila podanego przy zamówieniu lub telefonicznie. 

21. Towary oferowane w sklepie internetowym są objęte gwarancją producenta lub importera. 

22. Po odbiorze przesyłki ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić do firmy Moto-Car Klient ma prawo do zwrotu towaru w terminie do 10-ciu dni liczonych od daty zakupu, o ile towar pozostaje w oryginalnym opakowaniu, nie był używany i nie nosi śladów użytkowania. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Za ukryte wady nie ponosimy odpowiedzialności.

23. Każdy zamówiony towar w firmie Moto-Car jest fabrycznie nowy. Okres gwarancji zależy od producenta. W przypadku przedwczesnego uszkodzenia część należy niezwłocznie poinformować o tym firmę Moto-Car oraz po ustaleniach z pracownikami sklepu odesłanie uszkodzonej części. 
Wyjątek stanowią części regenerowane

24. Zgodnie z ustawą z dn. 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianami Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.). Klientowi przysługują uprawnienia do żądania, w sytuacji, gdy kupiony produkt jest niezgodny z umową doprowadzenia tego produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną wymianę na nową część. Zakres odpowiedzialności materialnej firmy Moto-Car nie może przekraczać wartości zakupionych części.

25. W przypadku zaistnienia sytuacji gdzie zastosowanie będzie miał poprzedni paragraf p24. niniejszego regulaminu, iż w terminie 14 dni firma prowadząca sklep internetowy, nie ustosunkuje się do żądania konsumenta, oznacza to, iż Moto-Car uznał żądanie za uzasadnione. Jeżeli kupujący nie może żądać naprawy ani wymiany albo, jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub, gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny lub może odstąpić od umowy. Kupujący traci uprawnienia do żądania doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności tego produktu z zawartą umową nie zawiadomi sprzedawcy.

26. W sklepie internetowym płatność za zakupy i dostawę można dokonywać w następujący sposób:
a) Gotówką - należność należy przekazać przy odbiorze przesyłki.

b) Przedpłata na konto.

c) w inny sposób, po ustaleniu szczegółów z firmą Moto-Car.

27. Przy odbiorze towaru, kupujący zobowiązany jest do sprawdzenie kompletności przesyłki, w szczególności, czy przesyłka nie nosi śladów ingerencji osób trzecich. Kupujący ma obowiązek przy spedytorze otworzyć przesyłkę i dokonać weryfikacji, czy dostarczony towar nie został uszkodzony podczas transportu. W przypadku uszkodzeń należy w obecności przedstawiciela spedycji sporządzić notatkę – protokół reklamacyjny. Dochodzenie odszkodowania za nienależycie wykonana spedycję leży po stronie kupującego.

28. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

29. Do państwa dyspozycji oddajemy naszych pracowników, którzy służą pomocą w siedzibie firmy w godzinach 8:00 - 17:00 oraz pod nr telefonu: 61 63 94 725 
lub mail sklep@moto-car.net

 

30. Spełnienie obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO

a) Kto jest Administratorem Danych Osobowych Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Hurtownia Motoryzacyjna Moto-Car Sp z o.o. z siedzibą w Kostrzyn 62-025, przy ul. Polna 1A, NIP: 7773235111, REGON: 302605206

b) W jaki sposób się z Nim skontaktować? Możesz się z nami zawsze skontaktować poprzez: adres e-mail michal.malinowski@moto-car.net

c) Skąd mamy Twoje dane i dlaczego prosimy o ich podanie? Wszelkie dane jakimi dysponujemy (w tym dane zapisane w plikach cookies) zostały wprowadzone przez Ciebie do systemu dobrowolnie przy zakładaniu konta, transakcjach zakupowych, kontakcie poprzez formularz kontaktowy lub przy zapytaniu o dostępność produktu, a także przy zapisie do Newslettera. Podane przez Ciebie dane, takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail są Nam niezbędne do zawarcia z Tobą umowy oraz prawidłowego jej przebiegu. 

d) W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe? Twoje dane osobowe są przetwarzane w poniższych celach: 1) Niezbędnych do realizowania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym do: zakładania Konta, zarządzania nim, a także obsługi technicznej, świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym realizacji umów oraz dokonywania płatności, obsługi reklamacji, obsługi zgłoszeń dokonanych m. in. poprzez formularz kontaktowy. 2) Realizacji działań, na które wyrazisz zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w tym:  zapis do Newslettera, zapisywania danych plików cookies,  wysyłanie informacji handlowych 3) Kiedy ma miejsce prawnie uzasadniony interes, Hurtownia Motoryzacyjna Moto-Car Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym: windykacja należności, dochodzenie roszczeń, prowadzenie postępowań sądowych,  organizacja programów lojalnościowych, konkursów,  marketing bezpośredni produktów własnych, przechowywanie danych w celach archiwizacyjnych i statystycznych. 4) W celach podatkowych oraz rachunkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

e) Komu przekazujemy Twoje dane? Twoje dane są u Nas bezpieczne, ale aby móc zrealizować zawartą umowę, musimy korzystać ze wsparcia innych podmiotów wspierających Nas, m. in. w realizacji usług płatniczych oraz dostarczania przesyłek z którymi posiadamy stosowne umowy. Możemy je również przekazywać organom śledczym, ale jedynie na wniosek prokuratury na potrzeby wszczętego postępowania, itp.

f) Jakie posiadasz prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych? Cofnięcie zgody Zawsze przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie, które zostało dokonane przed jej wycofaniem. Dokonanie tego może również uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub znacznie je utrudnić. Cofnięcie zgód może się odbywać poprzez wysłanie maila na adres michal.malinowski@moto-car.net Sprostowania danych Możesz poprawiać swoje dane, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne. Możesz tego dokonać poprzez funkcję „Edycja Danych/Konta Klienta” lub poprzez wysłanie maila na adres michal.malinowski@motocar.net . Wniesienie sprzeciwu Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w oparciu o Nasz prawnie uzasadniony interes. Sprzeciw zostanie uznany, jeśli okaże się zasadny i nie będziemy mieli innych podstaw prawnych do przetwarzania Twoich danych. Usunięcie danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” Masz prawo żądać od Nas usunięcia wszystkich, lub tylko niektórych swoich danych. Możemy jednak odmówić ich usunięcia w zakresie niezbędnym do dochodzenia i obrony roszczeń, a także wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa, zwłaszcza podatkowych i rachunkowych. Ograniczone przetwarzanie Zawsze możesz prosić o tymczasowe wstrzymanie przetwarzania niektórych Twoich danych, jeśli nie chcesz usuwać Konta lub jeśli dane są nieprawdziwe, do czasu ich sprostowania. Może się to odbywać poprzez wysłanie maila na adres michal.malinowski@moto-car.net Dostęp do danych Zawsze przysługuje Ci prawo do uzyskania od Nas dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także uzyskania informacji, m. in. o celach przetwarzania oraz planowanym okresie ich przetrzymywania. Przenoszenie danych Możesz poprosić nas o przesłanie swoich danych innym podmiotom uściślając jaka ich część (lub całość) ma zostać przez nas przekazana. Przenoszenie danych może nie zostać zrealizowane w przypadku gdy ich przetwarzanie nie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Wniesienia skargi W każdym momencie przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi w sprawie przetwarzania Twoich danych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

g) Przez jaki okres przetrzymujemy Twoje dane? Twoje dane są przechowywane przez cały okres posiadania Konta w sklepie internetowym, a także obowiązywania umowy, również po jej ustaniu, w celach dochodzenia i obrony roszczeń, wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa, zwłaszcza podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych. Jeżeli przetwarzanie odbywało się na podstawie wyrażonej zgody, to będzie trwało, aż do momentu jej cofnięcia przez Ciebie.

h) Czy przesyłamy dane poza Europejski Obszar Gospodarczy? Nie. 

 

31. Polityka plików „cookies”

a) Czym są pliki „cookies”? W trakcie świadczenia usług stosujemy profesjonalne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji, takie jak pliki „cookies”. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym przez Klienta podczas odwiedzania przez niego Sklepu. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki „cookies” zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu i najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

b) Na jakiej podstawie są przetwarzane? Pliki „cookies” przetwarzamy na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1489 z późn. zm.). W ramach świadczonych usług prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie plików „cookies” poprzez przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych w ich telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych. Udzielenie zgody na przetwarzanie plików „cookies” następuje w szczególności poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików „cookies” lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami. Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie, w sposób wolny od opłat i opisany w części dotyczącej zarządzania plikami „cookies”.

c) Jakie pliki „cookies” są przez nas wykorzystywane i za co właściwie odpowiadają? Pliki „cookies” możemy skategoryzować z uwzględnieniem trzech metod podziału. Pod względem celów stosowania plików „cookies”, rozróżniamy ich trzy kategorie:  pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu oraz funkcjonalności, z których Klient chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki „cookies”. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe, pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Klienta ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb i preferencji, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Sprzedawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta, korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu może być ograniczone,  pliki biznesowe – do tej kategorii należą np. „cookies” reklamowe. Umożliwiają one dostosowanie reklam wyświetlanych w Sklepie lub poza nim do preferencji Klienta. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta, korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu może być ograniczone. Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików „cookies”: pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji Klienta, pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji przez Klienta. Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami „cookies”, wyodrębniamy: pliki „cookies” własne - pozwalają na rozpoznanie urządzenia Klienta i wyświetlenie strony internetowej Sklepu dostosowanej do jego indywidualnych oczekiwań, przez co korzystanie z jego funkcjonalności staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Klienta, możliwe jest np. zapamiętanie danych logowania, utrzymywanie sesji po zalogowaniu, zapamiętanie wybranych towarów lub usług, czy dostosowanie do preferencji Klienta, jak np. rozmieszczenie treści, język czy jej kolor. pliki „cookies” zewnętrzne/podmiotów trzecich - Sprzedawca może wykorzystywać pliki „cookies” stosowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług: - Google Adwords - pozwalają one na prowadzenie i ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords, - Google Analytics – pozwalają one na ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords, a także na badanie zachowań i ruchu Klientów oraz sporządzanie statystyk ruchu, - Google Maps – pozwalają one na przechowywanie informacji o Kliencie, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności map dostępnych w ramach usługi Google Maps. Google Inc. może śledzić lokalizację Klienta, - YouTube – pozwalają one na przechowywanie informacji o Kliencie, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności usługi YouTube. Google Inc. może śledzić odtwarzanie filmów przez Klienta. Sprzedawca może wykorzystywać pliki „cookies” stosowane przez Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Pliki te mogą być stosowane w celu połączenia kont użytkownika: w zewnętrznym serwisie społecznościowym Facebook z kontem Sklepu, o ile Sprzedawca udostępnia taką funkcjonalność. Pliki te mogą być również wykorzystywane w celu przetwarzania w serwisie Facebook czynności Klienta, wykonanych z użyciem przycisków „Udostępnij” lub „Lubię to”. Przetwarzanie tych czynności może mieć charakter publiczny.

d) Zarządzanie plikami „cookies” i innymi informacjami Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików „cookies” i innych informacji na urządzeniu końcowym. Jeżeli Klient nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie ich zapisywania dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami zależy od używanego oprogramowania. Aktualne zasady zarządzania plikami można znaleźć w ustawieniach stosowanej przeglądarki internetowej. Zgoda na przetwarzanie plików „cookies” jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z części funkcjonalności Sklepu.

e) Odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania Sklep może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików „cookies”. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i plików „cookies” tych stron lub oprogramowania po wejściu na nie lub przed ich instalacją.

f) Dzienniki serwerowe To wewnętrzne dzienniki zdarzeń serwera Sklepu, automatycznie zapisujące żądania stron, które są wysyłane gdy Klienci korzystają ze Sklepu. Dzienniki serwerowe zawierają żądanie strony wysłane przez Klienta, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę żądania, a także mogą zawierać (ale nie muszą) co najmniej jeden plik „cookie”, który może jednoznacznie identyfikować przeglądarkę Klienta. Dane gromadzone w dziennikach serwerowych są przez nas wykorzystywane przez czas nieokreślony, wyłącznie w celu administrowania Sklepem. Nie są one przekazywane na rzecz podmiotów trzecich, z wyłączeniem okoliczności opisanych w niniejszym dokumencie. W związku z korzystaniem ze Sklepu przez Klientów, w sposób automatyczny możemy zbierać i zapisywać w dziennikach serwerów szczegóły techniczne dotyczące sposobu korzystania z usług, przesłane przez Klienta żądania związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, adres IP oraz dane techniczne o działaniu Sklepu w związku z czynnościami dokonywanymi przez Klienta. Są to w szczególności informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Możemy również zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Klienta, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki.

g) Pamięć podręczna Świadcząc usługi na rzecz Klientów, możemy w sposób automatyczny korzystać z pamięci podręcznej przeglądarki, aplikacji lub urządzenia Klienta. Korzystanie to polega na przechowywaniu danych w pamięci przeglądarki, zainstalowanej w urządzeniu Klienta. W ramach pamięci lokalnej, możliwe jest przechowywanie danych międzysesyjnie, tj. pomiędzy kolejnymi sesjami Klienta. Celem korzystania z pamięci podręcznej jest przyspieszenie korzystania ze Sklepu, poprzez wyeliminowanie sytuacji, w której te same dane byłyby wielokrotnie pobierane ze Sklepu, obciążając tym samym łącze internetowe Klienta.

h) Geolokalizacja My albo podmioty trzecie za pośrednictwem administrowanych przez nie plików „cookies”, możemy korzystać z funkcjonalności geolokalizacji, polegającej na gromadzeniu i przetwarzaniu informacji o miejscu pobytu Klienta. W tym celu przetwarzane mogą być dane: numer IP, z czujnika GPS, z punktu Wi-Fi lub ze stacji bazowych sieci komórkowej.

i) Tag pikselowy My albo podmioty trzecie za pośrednictwem administrowanych przez nie plików „cookies”, możemy korzystać z funkcjonalności tagów pikselowych. Są to elementy publikowane w treściach cyfrowych i umożliwiają rejestrowanie informacji np. o aktywności Klienta na stronie internetowej. 10. Zmiany Polityki plików „cookies” Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki plików „cookies”. W takim przypadku, opublikujemy jej zmiany w niniejszej lokalizacji.